Verksamhetsidé | Värdegrund | Vision

VERKSAMHETSIDÉ

UMEÅ FC – HELA UMEÅS FC
– Vi ska bedriva fotboll på högsta nationella nivå i syfte att skapa tillhörighet, stolthet och ett livslångt fotbollsintresse för Umeborna.
– För våra spelare vill vi erbjuda en utvecklingsmiljö som hjälper dem i deras strävan att bli en professionell elitidrottare.
– För att lyckas med våra ambitioner behöver vi vara ett stöd för och utbilda såväl spelare som ledare i regionens breddföreningar.


VÄRDEGRUND

AMBITION
-Vi vill hela tiden sträva framåt.
-Vi ger 100% i alla lägen.
-Vi utvecklar vår verksamhet genom nytänkande.
EXCELLENS
-Vår verksamhet ska byggas på stil och kvalité.
-Vi ska vara professionella i vårt bemötande i alla lägen.
-Vi ska vara väl förberedda i alla våra handlingar.
TILLSAMMANS
-Vi ställer upp och är ärliga med varandra.
-Vi utvecklar vår verksamhet genom dialog och delaktig- het.
-Vi erbjuder mötesplatser för att stärka tillhörighet och stolthet.


VISION

NORRLANDS LEDANDE FOTBOLLSFÖRENING
– Det är till oss man kommer om man vill nå sina mål o drömmar, vi är möjligheternas fotbollsförening.
– Vi arbetar tillsammans med regionens breddfotbollföreningar, vi vill vara det självklara valet i Umeå.
– Vi ligger i framkant och vågar försöka oss på sådant som är nytt i vår strävan att vara Norrlands ledande och mest attraktiva fotbollsförening.
– Vår strävan är att erbjuda den mest kvalitativa utvecklingsmiljön för såväl spelare som ledare i Norrland.
– Genom vårt fokus på Ambition – Excellens – Tillsammans har vi förmåga att förverkliga våra mål.