Umeå FC Akademi

Umeå FC Akademi är en ungdomsverksamhet som är fokuserad på att utbilda unga människor att spela fotboll.

Umeå FC akademi är en ungdomsverksamhet som är fokuserad på att utbilda unga människor att spela fotboll. Vi vill erbjuda en elitförberedande verksamhet för ungdomar i Umeå. Syftet är att med genomtänkt upplägg, utbildade och erfarna instruktörer, långsiktighet och helhetsgrepp utveckla dagens ungdomsspelare till seniorspelare. Vi vill lägga grunden till en konkurrenskraftig elitfotboll byggd på Umeås egna ungdomsspelare.

Vi vill:
– Utbilda spelare till Umeå FCs A-lag, till övriga föreningar i Umeåregionen/Norrland, till övriga Sverige (Elit)
– Målet är att en stor del av spelarna i A-truppen skall ha kommit genom U-truppen/lokala föreningar.
– Vår målsättning är dessutom att utveckla spelarna så att de blir duktiga fotbollsspelare med bra
grundvärderingar oavsett vilken klubb de så småningom kommer att hamna i.
– Alla, spelare och ledare, skall minnas tiden i Umeå FC som något extra bra.