Umeå FC stödfond

Umeå FC är en förening som vill verka för alla barns rätt att spela fotboll. Fotboll ska vara till för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför har vi startat Umeå FC:s stödfond. Syftet med fonden är att ge ekonomiskt stöd till de inom klubben som behöver det mest. Fonden finansieras genom bidrag från företag och privatpersoner.

För vad kan man söka:

 • Träningsavgift
 • Träningskläder
 • Föreningsförsäljning
 • Cup/Lägeravgift (Ej VFF)

För vad kan man ej söka:

 • Medlemsavgift måste vara betald för att en ansökan ska behandlas

Villkor

 • Umeå FC bidrar med max 75% av totalsumman för sökt stöd.
 • Fler än ett barn per familj kan beviljas stöd.
 • Den sökande är under 18 år.
 • Stöd ges endast mot befintlig faktura från föreningen eller när det finns en planerad inbetalning till lagkassan för att täcka t.ex cupdeltagande. Ansökningen skall ha inkommit innan förfallodag på aktuell faktura.
 • Stöd från fonden ges varken retroaktivt eller i förskott.
 • Stödfonden är helt transparent i sin ekonomiska redovisning gentemot fondens bidragsgivare.
 • Uppgifterna är anonyma. Inga andra än fondens beslutsgrupp i Umeå FC vet vem som söker.
 • Beslut kan inte överklagas.
 • Fritt för medlemmar att söka för flera av ovan angivna kostnader.

 

Ansökningsformulär innehållande bl.a

 • Vad avser ansökan
 • Bidragsnivåns storlek (75%, 50%, 25%)
 • Berätta varför man söker stöd
 • Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året

För företag som vill vara med och bidra till fonden

Företag är välkomna att lämna ett bidrag i vilken storlek ni vill. Vi förespråkar ett minimibidrag motsvarande 4000kr.
Fondens bidragsgivare ges möjlighet till exponering på klubbens hemsida i anslutning till informationen kring fonden. Bidragsgivare får också möjlighet att själva exponera material kring fonden i sina egna kanaler.

Fonden är transparent och redovisar varje år hur mycket stöd som har beviljats och till hur många medlemmar, men alla medlemmar förblir anonyma.

Möjlighet finns för de bidragsgivare som vill sitta med i Umeå FC:s beslutsgrupp.

 

För privatpersoner som vill vara med och bidra till fonden

Privatpersoner är varmt välkomna att lämna ett bidrag via Swish, på nummer 123 545 83 28.

Privata bidragsgivare ges möjlighet till exponering på klubbens hemsida i anslutning till informationen kring fonden.

Vi stöttar Umeå FC:s stödfond: