I hemmamatchen mot Friska Viljor den 14 juni så anmäldes Umeå FC av domarobservatören för att delar av publiken använt sig av pyroteknik. Nu har beslutet från disciplinnämnden kommit. Umeå FC ska betala en straffavgift på 10.000 kr.

Diciplinnämnden skriver följande:
Enligt anmälan har Umeå FC i samband med matchen Umeå FC- Friska Viljor FC, Ettan Norra, herr 2024, 2024-06-14, blivit anmäld för arrangemangsbrister enligt 6 kap. 1 och 4 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB).
Av anmälan framgår följande. Vid entré av de båda lagen och domarteamet inför matchstart, i slutet av matchen samt efter matchens slut så antänds pyroteknik från Umeå FC supportrar. Umeå FC gjorde inget för att motverka ordningsstörningen, inget agerande av speaker och ingen matchvärd eller motsvarande som agerade vid något av de tre tillfällena. Till anmälan har fem bilder bifogats.

Disciplinnämndens bedömning
Av 6 kap. 1 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) framgår att arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match. Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs
arbetsmiljö, i samband med match.

Av 6 kap. 4 § TB framgår att påföljd inte får åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av 6 kap. 4 § TB framgår vidare att fel eller försummelse bland annat föreligger när föreningen inte vidtagit nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga och avbryta användande av pyroteknik, olovliga beträdanden av områden till vilka allmänheten inte har tillträde, våldsamt, hotfullt eller otillbörligt beteende från förenings funktionärer och supportrar samt inte bemannat anläggningen med erforderligt antal ordningsvakter och publikvärdar utifrån förväntat publikantal och risknivå på aktuell match.

Disciplinnämnden konstaterar att Umeå FC inte har inkommit med något svar på anmälan. Vid en sammantagen bedömning anser Disciplinnämnden att Umeå FC inte visat att de vidtagit nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga och avbryta användandet av pyroteknik och de har därmed brustit i säkerheten gällande arrangemanget. Genom att inte vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga och avbryta ordningsstörningarna har Umeå FC bidragit till ordningsstörningarna genom fel och försummelse. Umeå FC ska därmed bestraffas för det inträffade och åläggas en straffavgift om 10 000 kr. Straffavgiftens storlek är bestämd efter förseelsens art och serietillhörighet.

Markus Wikström, klubbchef Umeå FC:
– Vi valde att inte komma in med ett yttrande då dels att de har rätt i att vi från sekretariatet inte uppmanade att de skulle sluta. Sen är det dock felaktigt att vi inte hade personal på plats och hade en dialog med våra supportrar, det hade vi. Vi har en jättebra dialog med våra supportrar och vi känner att de är väldigt lyhörda.
– Tyvärr kommer det här beslutet att göra att vi inte kommer att få se rök på Umeå Energi Arena mer denna säsong. 10.000kr är väldigt mycket pengar för Umeå FC och vi har inte råd med fler sådana straffavgifter.
– Jag skulle dock vilja hävda på att våran nyfödda ståplatspublik och den inramning de gett oss har varit en stark bidragande orsak, tillsammans med resultaten, till att vi har ökat vårt publiksnitt med 100% från förra säsongen och idag har högst publiksnitt i Ettan Norra (1003 personer/match).
– Jag vill också poängtera att det inte har för förekommit någon bengalbränning (eld) utan att det endast varit rök från vår ståplatssektion. Vilket är viktigt att veta ur en säkerhetsaspekt för alla våra åskådare.