15 fotbollsföreningar har idag gemensamt skickat en skrivelse till Umeå kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt fritidsnämnden angående fotbollstältet. Läs skrivelsen nedan.

Argument för att fotbollstältet ska sättas upp permanent

 

Till: Umeå kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Umeå Fritid

Som fotbollsföreningar i Umeå överlämnar vi denna skrivelse till er.

Behovet av träningsanläggning under vintern, har tidigare framförts i en gemensam skrivning av fotbollsföreningarna Tegs Södra IF, IFK Umeå, Guif, Röbäcks IF och Mariehems SK. I februari 2022 fick föreningarna ett skriftligt svar från Umeå fritid undertecknat av Ari Leinonen, ordförande i fritidsnämnden och Stefan Hildingsson fritidsdirektör Umeå kommun. Av det skriftliga svaret framgick att kommunen räknade med att fotbollsytorna vintertid skulle mer än fyrdubblas i och med uppförandet av Thorenhallen och fotbollstältet, vilket motiverade kommunens beslut att stänga möjligheten att använda Nolia fotbollshall och sporthushallen. Ökningen av träningsyta skulle innebära en kraftig satsning på fotbollen, både för barn, ungdomar och seniorlag, samtidigt som ökningen ansågs vara viktig för utveckling av befintligt elitidrottsgymnasium och annan skolverksamhet i Umeå kommun.

Tyvärr har denna satsning i realiteten endast inneburit en fördubbling av träningsytan då fotbollstältet fortfarande är nedpackat i ett garage. Vi som representerar några av de största fotbollsföreningarna i Umeå är helt eniga om att detta är helt otillräckligt för såväl nuvarande som framtida fotbollsspelande barn, ungdomar och seniorer, och att ett fotbollstält nedpackad i ett garage får omfattande negativa konsekvenser för både bredd- och elitverksamheten, samt sänder ett löjets skimmer över Umeå som idrottsstad.

Vi är medvetna om att fotbollstältet är förenat med såväl fasta- som rörliga kostnader av betydande karaktär och tänker att det därför behövs tydliga argument till varför Umeå kommun ska prioritera att fotbollstältet tas fram från garaget och sätts upp permanent. Utifrån vårt perspektiv är de tyngst vägande argumenten följande:

  1. Ökad tillgänglighet: Genom att erbjuda ett fotbollstält vi öka tillgängligheten till fotbollsaktiviteter året runt för både barn, ungdomar och seniorer. Utan tältet drabbas framför allt den bredd som är en förutsättning för framtida elit. Den elit som till stor del motiverar barn- och ungdomar att börja och fortsätta spela fotboll.

 

  1. Främjande av fysisk aktivitet: Vi uttalar oss utifrån vår fotbollsverksamhet, men vi ser ända tältet i ett vidare perspektiv. Genom att erbjuda en inomhusmiljö för fotbollsträning och matcher även för de som inte tillhör eliten bidrar vi till att främja en hälsosam livsstil och minska stillasittande beteende. Med fotbollstältet ökar även möjligheten för andra verksamheter att hitta rimliga halltider, då fotbollen väljer tältet. Det i sin tur ökar kommunens möjligheter att aktivt bidra till de ambitioner som i många andra sammanhang kommer fram vad gäller att få fler att röra sig och motionera och att framför allt barn och ungdomar ska kunna erbjudas aktiviteter som lockar fler.

 

  1. Möjlighet till kontinuerlig träning. Barn, ungdomar och vuxna behöver upprätthålla fysiska och tekniska färdigheter under det långa vinterhalvåret. Utan kontinuerlig träning kommer inte individer få uppleva den utveckling som motiverar till att så många som möjligt så länge som möjligt fortsätter med fotboll. För våra elitverksamheter på både dam/flick- och herr/pojk-sidan behövs fotbollstältet för att kunna förbereda sig på ett optimalt sätt inför sina respektive säsonger, då kopplat mot träningstimmar samt träningsytor i form av helplanstider. Detta utan att göra avkall på ungdomslagens träningstimmar.

 

  1. Utveckling av idrottstalanger: Genom att erbjuda ett fotbollstält som möjliggör året runt-fotboll för fler kan kommunen stödja utvecklingen av unga idrottstalanger som når sin fulla potential. Utan tältet kommer Umeåfotbollen fortsatt ha stora svårigheter att konkurrera med mer framstående fotbollskommuner och tappa våra lokala fotbollstalanger.

 

  1. Umeå behöver fotbollslag på elitnivå. En stad av Umeås storlek behöver fotbollslag på elitnivå på både dam och herrsidan. Det är viktigt att det finns förebilder för barn och ungdomar och vi behöver därför hjälpas åt att skapa förutsättningar för att våra unga spelare ska kunna nå till toppen. Behovet av en till träningsyta för fotbollsträningar vintertid är essentiellt viktigt för att Umeås breddföreningar ska kunna underhålla fotbollsintresset hos sina medlemmar så att det på sikt finns tillräckligt många spelare till Umeås elitverksamheter.

 

  1. Skapande av sociala mötesplatser: Fotbollen är inte bara en sport utan också en plattform för social interaktion och samhällssammanhållning. Ett fotbollstält kan fungera som en mötesplats där ungdomar och andra fotbollsintresserade kan träffas, umgås och delta i gemensamma aktiviteter. Det kan bidra till att bygga starka samhällsband och främja en känsla av samhörighet inom kommunen.

 

  1. Brottförebyggande arbete. Uttråkning och brist på meningsfulla aktiviteter kan vara faktorer som leder barn till att utforska negativa beteenden och brottslighet. En strukturerad rutin och sysselsättning i form av fotbollsträningar och matcher vintertid hjälper till att hålla barn och ungdomar sysselsatta och engagerade och därmed borta från mer olämpliga miljöer. Som påpekats ovan, Fler hallar ger fler halltider som kan ge fler barn och ungdomar möjlighet till aktiv och meningsfull aktivitet och fritid.

 

  1. Umeå vill mer! Umeå har under flera år fått utmärkelsen årets idrottsstad. Fotbollen är en av de största idrotterna i Umeå. Enligt Västerbottens fotbollsförbund finns 36 föreningar i Umeå som bedriver fotbollsverksamhet. För många ungdomar är fotbollen den enda idrotten dom utöver och därför är det extra viktigt att Umeå kan erbjuda fotbollsträningar även på vintertid.

 

Vi önskar att Umeå Kommun snarast finner en lösning gällande fotbollstältet för att kunna ge fler fotbollsspelare möjlighet att träna fotboll även vintertid i Umeå. I en stad av Umeås storlek och med de ambitioner som finns att vara en nationellt erkänd idrottsstad, måste det synas för oss fotbollsföreningar att Umeå kommun satsar på både bredd- och elitverksamheten. Vi behöver en sådan satsning som ger oss större möjligheter att fortsätta vårt ideella arbete med att ge Umeås ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning och få uppleva glädjen i att tillsammans utvecklas.

Vi önskar därför ett svar från Umeå kommun om när vi kan förvänta oss att fotbollstältet packas upp från garaget och sätts upp permanent.

 

Vi som står bakom detta brev är följande fotbollsföreningar:

Eva Moe, ordförande Guifs fotbollskommitté

Fredrik Strandgren, Umedalens IF fotbollssektion

Andrea Collén, klubbchef IFK Umeå

Hans-Åke Rönnlund, ordförande Mariehems SK

Lars-Erik Östberg, ordförande TegSödra Umeå IF

Henrik Bergdahl, Täfteå IK

Kjell-Arne Kemi, ordförande Sörfors IF

David Persson, föreningsordförande Sandåkerns SK

Håkan Bäckström, ordförande Umeå FC

Lena Sandlin, ordförande Umeå IK

Daniel Sätre, ordförande Ersmarks IK

Gustav Paringer, ordförande Hörnefors IF

Hussein Tamir, ordförande Ersboda SK

Daniel Mårelv, ordförande fotbollssektionen Sävar IK

Per Lindberg, orförande Sandviks IK

 Andreas Lindström, ordförande fotbollssektionen Sandviks IK