Pga transportstrul har avsparkstiden mot Nordic FC blivit senarelagd. Ny avsparkstid är 15.30.