Styrelseledamoten Niklas Granberg lämnar Umeå FC:s styrelse med omedelbar verkan.

Trots en år kvar på sin mandatperiod lämnar Niklas Granberg sin plats i Umeå FC:s styrelse.
– Vi hade en dialog under söndagen och var överens om att han pga. omständigheter som inte går att förena med Umeå FC:s verksamhet inte längre kommer att kunna ingå i föreningens styrelse och lämnar därför sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan, säger ordförande Håkan Bäckström.