Här kommer en skadeuppdatering kring Gbenga Arokoyo och Adam Sandström.

– Gbenga drogs med en hälseneskada i perioder under fjolåret som vi valde att operera under december. berättar Umeå FC:s fysioterapeut Markus Lönninge och fortsätter:
– Han är nu under rehab och går allt som det ska, vilket det hittills gör, så är han tillbaka inom tio veckor.

– I Adam Sandströms fall handlar det en fasciotomi (kronisk compartment syndrom). Även han opererades under december månad där rehab-tiden ligger på ca fyra veckor.