I måndags förra veckan startade Umeå FC ett strategiarbete kopplat mot bland annat Umeå barn- och ungdomsfotboll på pojksidan.

Umeå FC:s vision är att bli Norrlands ledande fotbollsförening. En stor del av denna vision är kopplat mot barn -och ungdomsidrott. Idag bedriver Umeå FC elitförberedande verksamhet från 16 år, då med ett U17-lag samt ett lag i Division 2 på ungdomssidan.
Utöver det bedriver man en Vinterakademi samt en Sommarakademi för pojkar i åldrarna 14 till nio år samt en ProCamp-vecka för pojkar i åldrarna 16 och 15 år.

I strategiarbetet kommer en större utvärdering att göras för hela den nuvarande verksamheten men även ett utvärderingsarbete kopplat mot frågeställningen; Hur kan Umeå FC bidra till att skapa bättre utvecklingsmiljöer för Umeås fotbollsungdomar med stora drömmar och mål.

Detta arbete kommer att ta stor hänsyn till SEF:s (Svensk Elitfotboll) riktlinjer för akademi-certifieringen.