Umeå FC och Umeå FC Akademi avhåller sina respektive årsmöten tisdag 30 mars 2021. Mötena sker digitalt och anmälan görs nedan.

Umeå FC:s årsmöte
30/3 klockan 18.30
Anmäl dig här!

UFC Akademis årsmöte
30/3 klockan 20.00
Anmäl dig här!

Årsmöteshandlingarna skickas ut via mail en vecka dessförinnan.

Har du inte tecknat dig medlemskap för 2021 så gör du det här!

/Styrelserna