En uppdatering gällande skadeläget i Umeå FC.

Aurelien Norest, ljumske. Beräknas åter i början av november.

Soya Takahashi, fot. Beräknas åter i mitten av november.

Stefan Lindmark, fot. Beräknas åter i slutet av denna vecka.

Alexis Bbakka, knä. Kommer att genomgå en MR-undersökning i veckan för att fastställa skadan.

Hugo Bergström, fot. Röntgades under gårdagen och ingen fraktur. Kommer undersökas i veckan för att fastställa prognos.