Umeå FC tar till ytterligare åtgärder för att hantera den rådande coronasituationen.

Hela Umeå FC:s a-lagstrupp inklusive spelare och ledare kommer att korttidspermitteras under april månad till att börja med.
– Hela samhället går just nu igenom en extremt tuff period på många olika sätt, likaså den verksamhet vi bedriver i Umeå FC. En stor del av vår verksamhet har i nuläget kraftigt minskat i omfattning samtidigt som vi står med kostnader för att vara i full gång. Det åtgärder som vi arbetat fram syftar till att säkerställa och skydda Umeå FC:s ekonomi på både kort och lång sikt. Vi jobbar även parallellt med att hitta nya intäktsvägar i detta tuffa läge.
– Vi har informerat alla våra spelare och ledare kring de åtgärder som nu vidtas. Det är med stolthet vi kan säga att det har tagits emot på absolut bästa sätt där samtliga verkligen sätter klubben först, säger klubbchef Danny Persson.

Sedan tidigare har Umeå FC:s kanslipersonal korttidspermitteras. UFC Akademis ledare påverkas inte av korttidpermitteringen.