Vi har i vår sportsliga strategiplan som mål att etablera oss i Superettan (SE) 2020. Planen präglar våra sportsliga beslut i föreningen samt ska vara vägledadande på och vid sidan om planen.
Vad krävs då av oss och vår omgivning för att nå dit?

Umeå FC som förening
Vi måste ha en förening som förbereder sig för SE, inte vänta tills vi är där. Föreningen bör ligga på en högre organisatorisk nivå än den sportsliga. När representationslaget nu spelar i div.1 bör förening sträva efter att ha en verksamhet vid sidan om planen på SE nivå. Många föreningar väntar på att laget ska ta steget och sedan agerar. Jag tycker att vi måste skapa en miljö och förutsättningar att lyckas i innan, för att vi ska vara förberedda när vi väl går upp.

Föreningen måste äga de stora sportliga och strategiska frågorna. Vilka spelare ska rekryteras, hur vill vi spela och träna, framtidsvisioner, samarbete med övriga föreningar etc. Tränare kommer och går men den sportsliga ledningen måste stå för kontinuitet. Idag agerar alldeles för många föreningar utifrån vad tränaren vill göra och vilka spelare han/hon vill värva, detta kan få stora konsekvenser när tränaren lämnar.

Jag tycker också att vi måste kontrollera utbildningen av våra blivande elitspelare. Allt ifrån träningsmängd, individuell utveckling samt mentala förberedelse till elitfotbollen. Vid
vilken ålder har alltid debatterats men vi har valt att börja elitutbildningen när de börjar gymnasiet. Får även stöd i forskningen som en bra tid att specialisera sig. Alla föreningar
kan inte/bör inte utbilda spelare för elitfotboll men någon måste göra det i Umeå.

Umeå som stad
Har vi idag plats till två lag som satsar på SE? Nej, jag tycker inte det.

Fotbollen är den största sporten i Umeå bland ungdomar men vi kan bara spela på fullstor plan under 8 månader om året. I en elitförening måste vi kunna erbjuda våra unga träningar på fullstor plan året om, framförallt från 15-års ålder. Idag har vårt akademilag, U17, inga träningstider alls inne på Nolias konstgräs (70x40m). Det kommer byggas två fullstora hallar och det blir fantastiskt bra, när de är på plats. Med de förutsättningar vi har idag är det inte konstigt att vi inte har lyckats etablera något lag i SE.

Umeå som stad, måste precis som föreningarna, ge elitlagen förutsättningar att kunna lyckas. Vi skulle som exempel kunna värma upp Umeå Energi Arena fr o m februari och ha tillgång till planen hela november och december men tyvärr har inte det prioriterats.

Media och publicitet
Vi vill skapa ett intresse runt vår förening och våra spelare. Här skulle vi behöva mer hjälp av bl a media. Att varje vecka bevaka vår verksamhet, kritiskt granska, hjälpa till att locka folk till matcherna genom intressanta reportage mm. Här måste även vi själva bli bättre på att marknadsföra våra spelare för att bygga upp intresse och förväntningar. Vi har mycket att lära av Björklöven som är bra på att marknadsföra laget, sina spelare och sin verksamhet vilket medför att de får stor plats i lokal media.

Ledare
Att vara ledare i en elitverksamhet ställer stora krav. Du bör vara beredd att lägga ner mycket tid, kvällar och helger, kombinera det med annat arbete samt hålla dig uppdaterad om vad som förväntas av en dig som tränare och ledare idag.
Jag tror att det behövs flera heltidsanställda ledare i en elitförening för att klara av detta och samt kunna driva utvecklingen framåt.
Det är också stor skillnad mot att vara tränare för 10 år sedan. Det går inte att köra samma typ av träning som gjordes då. Fotbollen och dagens fotbollsspelare är helt annorlunda, framförallt om du vill bedriva elitverksamhet.

Det är svårt att hitta ledare i Umeå idag som är redo att anta dessa utmaningar, förväntningar och krav.

Spelare
Dagens fotbollsspelare speglar samhällets övriga ungdomar. De har många gånger mindre tålamod, större behov av bekräftelse, mer fokus på sin egen utveckling, samt ibland svårt att hantera motgångar. Det är en utmaning för oss ledare att hantera, men det gäller att förbereda spelarna på vad det innebär att bli en elitspelare både i med- och motgång.

Som ung spelare kommer du eventuellt inte få starta alla matcher, du kan bli skadad, ha tränare och lagkamrater som inte förstår sig på dig mm. Det gäller för alla spelare att hitta strategier att kunna hantera dessa situationer samt inse att de flesta når sin högsta nivå vid 26-28 års ålder.
Idag är det kanske den största utmaningen för oss ledare då vi själva upplevt att några spelare valt bort vår förening p g a bl a detta. Här måste vi bli bättre på att kommunicera
vad det innebär att verka i en elitsatsande miljö och att bli bättre på att utveckla våra blivande elitspelare, då inte minst de mentala förberedelserna.

Övriga föreningar i Umeå
Eftersom vår förening inte har egen ungdomsverksamhet i yngre åldersgrupper är vi beroende av våra stadsdelsklubbar. Jag önskar att vi har en tydlig pyramid i stan där de, just då, mest lovande spelarna väljer och får möjlighet att spela i elitföreningen Umeå FC, utan att våra stadsdelsföreningar känner att vi tar deras spelare. Det finns inga garantier att vår verksamhet producerar en elitspelare utan det är lika viktigt att breddföreningen bibehåller sin verksamhet för övriga spelare. Många spelare kan blomma ut senare och behöver lag att spela och träna i.

Det är många delar som måste falla på plats för att bli ett etablerat lag i SE. Att ta sig dit klarar många lag men att stanna kvar är det svåra. Jag hoppas att fler vill hjälpa oss att lyckas med att nå våra mål, får vår och för alla fotbollsintresserade i Umeå, skull.

/Andrée