Svenska folket rapporterar att de motionerar mest i hela Europa men samtidigt sitter vi mer än i många andra länder. Med stillasittande menas att våra stora muskelgrupper, framförallt sätes- och benmuskulatur, inte används. Både vuxna och barn sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen.
Några av orsakerna är allt mer tid framför tv:n, datorn och i bil. Vissa människor kan vara inaktiva 90 procent av sin vakna tid. Varje timmes tv-tittande i vuxen ålder förkortar livet med 22 minuter.

Bara var tredje pojke och var femte flicka rör sig tillräckligt.
För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter hos vuxna. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer.

En studie i Lancet visar att avsaknad av tillräcklig fysisk aktivitet leder till förtida död för lika många människor som rökning gör.

Enligt studien är det så mycket som en tredjedel av den vuxna befolkningen som inte rör sig tillräckligt mycket vilket orsakar 5,3 miljoner dödsfall över hela världen per år.

En passiv livsstil går tvärt emot vår grundläggande funktion – att alltid vara i rörelse på jakt efter föda och skydd.

Små insatser kan ge stora hälsovinster
Nationella riktlinjer rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. För vuxna är siffran 30 minuter. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan.

Barn till aktiva föräldrar blir i större utsträckning själva aktiva, både i ungdomen och upp till ca 30 års ålder.

Bara en bensträckare under en minut kan ha goda effekter på hälsan och medföra lägre midjemått, finare blodfetter, lägre inflammationspåslag och bättre sockerbalans hos vuxna. Blodtrycket sjunker och även risk för blodpropp minskar hos vuxna.

Detta gäller även barnen där en studie visar att insulinnivåerna sjunker betydligt om barnen tar ett avbrott varje halvtimme med 3 min per gång under 3 timmars sittande i jämförelse med 3 timmars sittande utan avbrott.

Vad kan vi göra – hemma och på jobbet?
• Bryt stillasittandet var 30:e minut
• Skaffa höj och sänkbart skrivbord och använd det
• Använd äggklocka vid datorn eller pausprogram
• Ha walk and talkmöte, ”promenadmöten”
• Välj ett matställe en bit bort
• Parkera längst bort på parkeringsplatsen
• Bjud in till söndagspromenad eller pick-nick
• Gå med barnen till skolan
• Smyggympa i bilen, på flyget, i möte
• Tänk ”rörelse” istället för motion
• Köp stavar
• Stå och prata i telefon
• Res dig upp i reklampausen på tv
• Åk kommunalt, gå en bit
• Skaffa hund
• Ta trappan